กพ ให้ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ระดับปริญญาตรี (ทุนรัฐบาล)

ทุนนวัตกรรมดิจิทัล (ทุนรัฐบาลในสาขาวิชาที่ขาดแคลนประจำปี พ.ศ. 2563)

กพ ให้ทุนนวัตกรรมดิจิทัล

เหมาะสำหรับ :
☆ ผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย/จบปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับด้าน Data Science
☆ ผู้มีความสนใจงานด้านการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
☆ ผู้ที่มีความสนใจในการ forecast เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ เช่น นโยบายการคลัง นโยบายด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ
☆ ผู้ที่มีทักษะพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง และร่วมขับเคลื่อนงานสำคัญของประเทศ

มาร่วมทำงานแบบ project-based ในหน่วยงานภาครัฐที่กำหนด ได้รับค่าตอบแทนเฉลี่ยเทียบเท่าเอกชน โดยช่วง 2 ปีแรกมีโอกาสได้รับเงินเดือนรวมเงินชดเชยการศึกษา เฉลี่ยกว่า 40,000 บาท/เดือน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในประเทศ) และ เฉลี่ยกว่า 80,000 บาท/เดือน (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนานาชาติหรือต่างประเทศ) ขึ้นอยู่กับผลงานครับ กับสวัสดิการสุดปัง
พร้อมความมั่นคงในอาชีพ ได้ร่วมงานกับโค้ช/ผู้มีประสบการณ์จากหน่วยงาน/สถาบันการศึกษาชั้นนำ และได้เสริมสร้าง profile งานสายเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ Big Data

? เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง 15 มกราคม 2564

มาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Data-driven Thailand
รายละเอียดตามประกาศ

https://www.ocsc.go.th/scholarship/digitaltransformation