MATให้ทุนต่อเนื่อง ระดับป.ตรี ปี 2561

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย (MAT) เปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2561 จำนวน 16 ทุน ปีละ 30,000 บาท จนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี !

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เกรดขั้นต่ำ 2.0
• กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
• ศึกษาเอกวิชาการตลาด ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือราชภัฏ
• ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 11 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม www.marketingthai.or.th หรือโทร 02-679-7360 สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย