MAT ให้ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี ปี 2566

MAT ให้ทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง ปี 2566

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2566

The Future Marketer ทุนการศึกษา ที่ให้มากกว่าโอกาสทางการศึกษา เพื่อสร้างนักการตลาดแห่งอนาคต

รับสมัคร จำนวน 10 ทุน ทุนการศึกษาละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา พร้อมโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ฟรี! เปิดรับสมัคร วันนี้ – 26 มิถุนายน 2566

สิ่งที่ได้รับ

 • ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ทุนละ 36,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 • โอกาสฝึกอบรมกับคอร์สของสมาคมการตลาด ฟรี!
 • โอกาสรับคำปรึกษา จากพี่ๆ นักการตลาดยุคใหม่ ที่จะให้คำแนะนำเป็นโค้ชให้คำปรึกษาแก่น้องๆ
 • โอกาสสมัครเข้าฝึกงานด้านการตลาดระหว่างเรียน
 • โอกาสในการสมัครงาน ในองค์กรชั้นนำเมื่อเรียนจบ โอกาสสร้างเน็ตเวิร์คใหม่ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดทางธุรกิจ
 • ได้พบปะเพื่อนๆ ที่รับทุนปีเดียวกันในงาน Orientation Day 1 ครั้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล หรือ ราชภัฏ
 • นักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด, การตลาดดิจิทัล, การสื่อสารการตลาด, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจเพื่อสังคม, นวัตกรรมการค้า, นวัตกรรมและการประกอบการ, นวัตกรรมดิจิทัล ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ (กู้กยศ.สามารถขอทุนได้)

เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก

 • Download ใบสมัคร Microsoft word คลิก / PDF คลิก
 • จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
 • ผลการเรียน
 • บทความบรรยายประวัติส่วนตัว
 • บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด – ตัวอักษรขนาด 16 pt ความยาวเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการสมัครชิงทุน

 • ผู้สมัครส่ง เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก มาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 26 มิ.ย. 2566
  ตามที่อยู่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
 • คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกและตรวจสอบเช็คประวัติ
 • มูลนิธิฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก และระเบียบปฎิบัติถึงนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก** ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก 10 ทุน ทาง Facebook และเว็บไซต์ ของสมาคมการตลาดฯ วันที่ 24 ก.ค. 2566

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษ