มูลนิธิ MAT ให้ทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง ปี 2564

ทุนปริญญาตรีต่อเนื่อง

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร  วันนี้ – 25 มิถุนายน 2564 !!

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและธุรกิจ ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2564 จำนวน 9 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนการศึกษา จำนวน 36,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถรับโอกาสดีๆ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ กับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ทุนนี้ให้โอกาสที่มากกว่าค่าเล่าเรียนทั่วไป นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว ผู้ได้รับทุนยังได้รับโอกาสสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยสามารถเข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และยังได้ร่วมเครือข่ายนักการตลาดรุ่นใหม่ของสมาคมการตลาดฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับเพื่อนๆ และรับคำปรึกษาต่างๆ จากรุ่นพี่นักการตลาดมืออาชีพอีกด้วย นอกจากจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวในสถานการณ์เช่นนี้ แล้วยังเสริมความได้เปรียบด้านวิชาชีพให้แก่นักศึกษาอีกด้วย จึงอยากให้น้องๆ นิสิต นักศึกษาที่เรียนเกี่ยวเนื่องกับวิชาการตลาด และการบริหารธุรกิจ สมัครมากันเยอะๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป
• กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 หรือ 2
• นักศึกษาที่เรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการตลาด ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือราชภัฏ
• ไม่ได้รับทุนจากสถาบันอื่นอยู่ (กู้กยศ.สามารถขอทุนได้)

เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก

1. ใบสมัคร Download คลิก
2. จดหมายรับรองสถานะการเป็นนักศึกษา และความประพฤติจากมหาวิทยาลัย
3. ผลการเรียน
4. บทความบรรยายประวัติส่วนตัว
5. บทความบรรยายความตั้งใจเป็นนักการตลาด – ตัวอักษรขนาด 16pt ความยาวเต็ม 1 หน้ากระดาษ A4

ขั้นตอนการสมัครชิงทุน

• ผู้สมัครส่ง เอกสารข้อมูลประกอบการคัดเลือก มาทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 มิ.ย. 2564
ตามที่อยู่ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 1168/21 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
• คณะกรรมการมูลนิธิฯ คัดเลือกและตรวจสอบเช็คประวัติ
• มูลนิธิฯ ส่งจดหมายแจ้งผลการคัดเลือก และระเบียบปฎิบัติถึงนักศึกษา ผู้ได้รับคัดเลือก

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ https://www.marketingthai.or.th/mat-scholarships-2021
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โทร. 02-679-7360

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา