มูลนิธิกำลังใจให้ทุนปริญญาตรี กว่า 10 ทุน

มูลนิธิกำลังใจมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี และมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นครู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในโครงการ “กำลังใจสร้างครูของชาติ รุ่น2” จำนวน 10 ทุน

เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ใบสมัครและรายละเอียดคุณสมบัติสามารถสแกน QR Code

ติดตามข้อมูลได้จากเพจของมูลนิธิ https://www.facebook.com/GUMLUNGJAIFOUNDATION/