ทุนการศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี ระดับป.ตรี ปี 2562 กว่า 35 ทุน

ทุนการศึกษา วิทยาลัยดุสิตธานี
วิทยาลัยดุสิตธานี ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้

  • ทุนการศึกษา “นักกิจกรรมและกีฬาดีเด่น” รวม 4 ทุน
  • ทุนการศึกษา “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”รวม 4 ทุน
  • ทุนการศึกษา “ท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย” รวม 13 ทุน
  • ทุนการศึกษา “ดุสิตธานี” รวม 5 ทุน
  • ทุนการศึกษา “พัฒนาอาเซียน จีนและอินเดีย” หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) รวม 9 ทุน

โดยมีการเปิดรับสมัครทุนดังกล่าว รวม 3 รอบ  รอบที่ 2 หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2561 และรอบสุดท้ายสามารถสมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dtc.ac.th