ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ให้ทุนเรียนดี รอบ 3

DPU ทุนเรียนดี
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครสอบชิงทุนประเภทเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ รอบที่ 3
รับสมัครตั้งแต่วันนี้นี้ – 27 กรกฎาคม 2561  และสอบชิงทุนวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศผล 3 สิงหาคม 2561 (รายงานตัวภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561)

**หลักสูตรที่เปิดรับ**

– สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
– การสื่อการการตลาดดิจิทัล
– การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

หลักฐานในการสมัคร

– รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบรับรองการศึกษา
– สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา
กรณี ทีมชาติต้องมีใบรับรองจากสมาคมนั้นๆ

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา