ทุน CIMB ASEAN Scholarship ปี 2021

ทุน CIMB ASEAN Scholarship
กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถึง ระดับปริญญาโท เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2021

Funding

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่าง ๆ) รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Mentorship

จัดหาพี่เลี้ยง ที่คอยให้คำปรึกษา แนะแนวการทำงานและโอกาสในการสร้างเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

Employment

โอกาสทำงานกับ CIMB ในโปรแกรม The Complete BankerTM ภายหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือ เหลือระยะเวลาในการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ โท อย่างน้อย 1 ปี โดยไม่จำกัดสาขาวิชา
 • มีผลคะแนนในการสอบประเมินผล หรือวัดผลเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย หรือ ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในเกณฑ์ดี
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน

กำหนดการรับสมัคร 

24 พฤษภาคม – 16 มิถุนายน 2564
แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา

Everyone deserves an opportunity to pursue what they love doing. How many have the option?

At CIMB, we are committed towards helping young talent in need to realise their dreams.

Going beyond financial support, our ASEAN Scholarship programme provides exciting professional development and a mentor support system designed to empower the region’s young talent to turn their lives around and make a difference for those around them.

The Scholarship Award:

 • Career mentoring
  Direct access to our friendly team of mentors that coach and support our scholars throughout the programme
 • Career experience and opportunities
  A chance to launch your career with CIMB. Internships and post-graduation employment opportunities included
 • Full scholarship coverage
  Our funding includes our scholars’ tuition fees, living allowances, insurance and other related fees
 • Global networking opportunities
  Immerse yourself in CIMB’s ASEAN culture through our regional events. Network with colleagues from across the globe and speak to senior leaders
 • CIMB cultural assimilation
  Benefit from our integrated development programmes designed to turbocharge your personal and professional skills

Eligibility and Scholarship Coverage

The CIMB ASEAN Scholarship is a highly selective, full scholarship for exceptional students from ASEAN countries in which CIMB has a presence. We are looking for individuals fuelled to go beyond the ordinary.

In recognising the evolving nature of the banking industry, CIMB welcomes applicants from a wide variety of academic disciplines. We have previously sponsored applicants studying Computer Science, Data Science and Psychology, apart from degrees traditionally associated with a career in banking. For example, Accounting, Economics, Finance.

Basic eligibility:

 • A citizen of either Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand, Cambodia, Vietnam or Philippines.
 • 27 years old and below
 • Applicant with minimum of 1 full academic year remaining.
 • In possession of an excellent academic track record and active in curricular activities.
 • Non-recipients of any other scholarship or grant, with a contractual obligation on the part of the applicant.

Application

Applications for CIMB ASEAN Scholarship 2021 will open from 24 May – 16 June 2021.

Source : https://careers.cimb.com/