ทุนปริญญาตรี CIMB ASEAN Scholarship 2019

ทุนปริญญาตรี CIMB scholarships
กลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี (CIMB Group) กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน (ชั้น ม. 6) หรือนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-2  เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา CIMB ASEAN Scholarship ประจำปี 2019

กลุ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร : CIMB has accepted academic disciplines like Computer Science and Engineering, apart from those regularly associated with banking like Accounting, Economics, Finance and Law.

CIMB ASEAN Scholarship ให้อะไรบ้าง?

Funding

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนซึ่งครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด (ค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียน ค่าเทอม การสอบต่าง ๆ) รวมถึงค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Employment

โอกาสทำงานกับ CIMB ในโปรแกรม The Complete BankerTM ภายหลังจบการศึกษา

คุณสมบัติ

– อายุ ไม่เกิน 23 ปี สัญชาติมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม หรือ ฟิลิปปินส์
– ได้รับ หรือ คาดว่าจะได้รับข้อเสนอในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากมหาวิยาลัยชั้นนำใดๆ ทั่วโลก หรือ กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 1-2
– มีผลคะแนนระดับดีมาก
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับ หรืออยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาหรือเงินสนับสนุนทางการศึกษาอื่นซึ่งมีเงื่อนไขผูกพัน

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562

ลิงค์ข้อมูลทุนการศึกษา