ทุนการศึกษามิตรภาพนานาชาติ (ทุนเต็มจำนวน) ม.ภาษาปักกิ่ง ปี 2564

ทุนเต็มจำนวนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง

ทุนการศึกษามิตรภาพนานาชาติ ทุนเต็มจำนวนมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ปีการศึกษา 2564

หลักสูตร

ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือปริญญเอก

ระดับความสามารถด้านภาษาจีน

สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรีภาษีจืนระดับศูนย์เริ่มต้นสามารถสมัครได้ แต่ต้องเรียนภาษาจีนเป็นเวลา 1 ปี
ปริญญาโท การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 5
ปริญญาเอก การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน HSK 6

ทุนการศึกษา

  • ค่าเล่าเรียน
  • ค่าที่พัก
  • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
  • ค่ารักษาพยาบาล/ค่าประกัน

คุณสมบัติ

  • ไม่ถือสัญชาติจีน
  • ร่างกายแข็งแรง
  • มีผลการเรียนดีเยี่ยม

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบรับรองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ใบปริญญา และใบประกาศนียบัตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษ
2. Transcript
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
4. สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับรอง
5. Letter of Recommendation 2 ฉบับ
6. หลักสูตรปริญญาโทและแพทย์จะต้องเชียนเรียงความโดยใช้ภาษาจีน รวมทั้งแนะนำประวัติส่วนตัว ระดับภาษาจีน ประสบการณ์การเรียน รวมถึงแผนการเรียนระดับปริญญาโท 800 ตัวอักษรจีนขึ้นไป

เว็บไซต์ทุนการศึกษา

www.campuschina.org

หมดเขตรับสมัคร 9 มิถุนายน 2564

จำนวนผู้รับทุน 1-2 ทุน (คน)

ช่องทางการติดต่อ

มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง สำนักงานประเทศไทย
โทร : 0863635906 Line : 0863635906 Wechat : 13552021602
อีเมล : [email protected]

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา