AP ให้ทุน space scholarship

ทุนการศึกษา AP

ทุนการศึกษารูปแบบใหม่สู่การส่งต่อ “พื้นที่ชีวิต” ให้กับอนาคตของชาติ

เอพี (ไทยแลนด์) มอบทุนการศึกษาเป็น “ตารางเมตร” แก่นักเรียนต่างจังหวัด ที่ย้ายเข้ามาศึกษาต่อระดับ มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก เพื่อช่วยรองรับการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาที่ต้องพบกับสังคมใหม่ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น โดยคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย

เอพี ร่วมกับนักออกแบบระดับโลกอย่าง Fabrica Design Studio นำเสนอโปรเจกต์ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพให้แก่สังคม ด้วยการส่งต่อ “พื้นที่ชีวิต” ให้กับอนาคตของชาติ ภายใต้ชื่อโครงการ ’Space Scholarship’ มอบทุนการศึกษาเป็น “ที่พักอาศัย” แก่นักเรียนต่างจังหวัดที่ย้ายเข้ามาศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯเป็นครั้งแรก เป็นเวลา 1 ปี โดยคัดเลือกนักเรียนที่เรียนดี และความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยเฉพาะเรื่องที่พักอาศัย จำนวน 7 คน เพื่อมุ่งหวังที่จะช่วยรองรับความเปลี่ยนแปลง ในชีวิตของนักศึกษาใหม่ แบ่งเบาค่าใช้จ่ายหลักเรื่องที่พัก เพื่อให้น้องๆ ได้ใช้ชีวิตระหว่างเรียนได้อย่างราบรื่น ไม่มีเรื่องใดๆ ต้องกังวลใจ ผ่านคอนโดมิเนียมโครงการคุณภาพของเอพี ภายใต้ดีไซน์คอนเซปต์ ‘SUM’ การรวมตัวของหลากหลายชีวิต หลากหลายกิจกรรมในแต่ละวัน จนถึงพื้นที่หลากหลายฟังก์ชั่นอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว โดยจะต้องให้ความรู้สึกสบายและอบอุ่น เกิดมิตรภาพใหม่ๆ บนพื้นที่ ที่ถูกออกแบบด้วยความใส่ใจในทุกตารางนิ้ว เพื่อให้เป็นมากกว่าที่พักอาศัย แต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ นอกจากนี้นักศึกษาที่ร่วมโครงการ จะได้รับประโยชน์จากการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเติบโตในมิติของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ที่จะมอบประสบการณ์ในการแบ่งปัน รู้จักการให้ การส่งต่อ และนำความรู้ความสามารถไปใช้ ในการพัฒนาประเทศต่อไป เพราะนอกเหนือไปจากความเชี่ยวชาญของ เอพี ในการออกแบบพื้นที่แล้ว สิ่งที่เอพีโดดเด่นจากตลาดก็คือความกล้าที่จะคิดต่างนั่นเอง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apthai.com/spacescholarship/