ทุน Ajinomoto Talent Scholarship ปี 2565 ระดับปริญญาตรี

ทุน Ajinomoto Talent Scholarship 2565
เปิดรับสมัครทุน!!!! Ajinomoto Talent Scholarship ประจำปี 2565 พร้อมโอกาสได้รับเงินทุนการศึกษา 60,000 บาท / ปี
สำหรับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบัน ฯ CU,TU,MU,KU,KMUTT,KMUTNB,KMITL,CMU ชั้นปีที่ 1-3 (ดูโควต้าของแต่ละสถาบันฯในระเบียบอีกที) ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม และสนใจทำกิจกรรมหรือผลงานนวัตกรรม สมัครกันได้เลย
เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น
 
ระเบียบการรับสมัคร : https://www.dropbox.com/…/AAAkOdOalDhNHyV1jkrjukmda…
ช่องทางการสมัคร : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th
ทุน Ajinomoto Talent Scholarship ประจำปี 2565