ม.ศรีปทุม ให้ทุน Portfolio 3ดี

ทุนปริญญาตรี Portfolio3d

ทุน Portfolio 3ดี

สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ระดับ ม.6  กศน. ปวช. และ ปวส. เท่านั้น

ทุน Portfolio 3ดี แค่มีดี 1 ใน 3 อย่างนี้ ก็สามารถรับทุนได้ ไม่จำกัดจำนวน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด) เพียงแค่ยื่นแฟ้มผลงานภายใน 3 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
1. เรียนดี
2. มีความดี
3. กิจกรรมดี

#Dek61 ไม่ต้องกังวลเรื่อง Clearing House เพราะการขอรับทุน Portfolio 3ดี ไม่ตัดสิทธิ์ Clearing House

ขั้นตอนการรับทุน Portfolio 3ดี

1. กรอกใบสมัคร และชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท
– สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ https://www.spu.ac.th/
– สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

2. ยื่นแฟ้มผลงาน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2560
– ยื่นด้วยตนเองที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
– ส่งแฟ้มผลงาน มาที่ ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
– ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
***หมายเหตุ กรณียื่นแฟ้มผลงานด้วยตนเอง สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์พร้อมทราบผลการสัมภาษณ์ทันที ในวันที่ยื่นแฟ้มผลงาน

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2560
– กรณีส่งแฟ้มผลงานมาที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
– ยื่นแฟ้มผลงานผ่านพี่แนะแนว
– ผู้ที่ไม่สะดวก หรือยังไม่ได้รับการสัมภาษณ์

4. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14-17 ธันวาคม 2560
– ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร
– สอบสัมภาษณ์ผ่าน VDO Call

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
– สำหรับผู้สัมภาษณ์ ที่ศูนย์รับสมัคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที
– สำหรับผู้สัมภาษณ์ผาน VDO Call ทราบผลในวันถัดไป

โอกาสสำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การสัมภาษณ์ สามารถนำแฟ้มผลงานกลับไปแก้ไข และยื่นสัมภาษณ์ใหม่ได้อีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 11 ชั้น 2
โทร. 02 5586888 ต่อ 2121-4 มือถือ 084 7512900
สอบถามทาง Line: @SPUadmission

ที่มา : https://www.spu.ac.th/page/Portfolio