เซ็นทรัลให้ทุนปริญญาตรี บริหาร และวิศวะ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด มอบทุน ปริญญาตรี เรียนฟรี มีงานทำ มีรายได้ระหว่างเรียน ในโครงการ Young Professional Retailer(YPR) รุ่นที่ 4  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กว่า 500 ทุน และโครงการMaintenance Engineering (ME) หลักสูตรวิศวกรรมการบำรุงรักษา 30 ทุน ร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า 12 สถาบัน

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
• ฟรี!! ค่าเล่าเรียน เต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
• โอกาสในการฝึกงานพร้อมได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกงาน วันละ 300 – 350 บาท ในหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น ห้างสรรพสินค้า Central , Robinson , Supersports , B2S , ZEN ,Office Mate, Tops, Power Buy , Home Works , ไทวัสดุ และ Family Mart
• มีงานรองรับหลังสำเร็จการศึกษาทันที
•โอกาสในการเป็นผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก หรือผู้จัดการระดับต้น ( First Line Manager ) ในสายงานวิศวกรรมและการบำรุงรักษา

คุณสมบัติ
-อายุไม่เกิน 25 ปี มีบุคลิกภาพดี
-สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 หรือปวช. (โครงการME รับเฉพาะผู้สำเร็จการศึกษาสายวิทย์-คณิต หรือปวช.สายช่างทุกสาขา)
-เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป(โครงการ ME เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป)
-มีความสนใจงานบริหารการขาย การตลาดหรือ ธุรกิจค้าปลีก
-บุคลิกภาพดี รักงานบริการ (Service Mind) และสุขภาพแข็งแรง

การรับสมัคร
รอบที่ปัจจุบัน : บัดนี้ – 27 กุมภาพันธ์ 2558
รอบถัดไป : 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2558

สอบถาม พี่ต่าย 090-880-9604,02-101-8028-29 (จันทร์-ศุกร์ 08.30-18.00 น.)

ที่มา : https://www.facebook.com/young.retailer