อายิโนะโมะโต๊ะให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ปี 8

อายิโนะโมะโต๊ะ ทุนส่งน้องเรียนจบ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัคร “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 8 ประจำปี 2556
เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ตามสาขาวิชาที่กำหนดมีผลการเรียนและความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 พฤศจิกายน2556
โดยจะดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนภายในเดือนมกราคม 2557

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรในระดับการศึกษานั้นๆ  คือ
1. ระดับอาชีวศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุน ปีละ 15,000 บาท
2. ระดับปริญญาตรีจะได้รับทุนสนับสนุน ปีละ 25,000 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครรับทุนฯ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองกิจการนักศึกษา ภาควิชา คณะ หรือฝ่ายแนะแนวในสถาบันที่ศึกษาอยู่
หรือคลิกไปที่ www.ajinomoto.co.th