วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชียให้ทุนพาณิชย์นาวี

ทุนเรียนพาณิชย์นาวี

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาหลักสูตรพาณิชย์นาวี โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทย ให้ก้าวไกลในอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวี จึงประกาศรับสมัครนักเรียน โครงการทุนการศึกษา AMCOL DNA ดังนี้

หลักสูตรดังต่อไปนี้
1. นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและโลจิสติกส์
-ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
-ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
-ทุนศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

2. นายประจำเรือฝ่ายช่างกลและเทคโนโลยียานยนต์
-ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
-ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
-ทุนศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

3. นายเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศ
-ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
-ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
-ทุนศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

4.ธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ 2 ปี
-ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
-ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
-ทุนศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

5. ธุรกิจพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์ 4 ปี
-ทุนเรียนดี จำนวน 1 ทุน
-ทุนนักเรียนด้อยโอกาส / ยากจน จำนวน 1 ทุน
-ทุนศิลปิน / นักแสดง / กีฬา จำนวน 1 ทุน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 กันยายน 2560 – 26 มกราคม 2561

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
79/4 หมู่ 4 ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038042011

ที่มา http://www.amcol.ac.th/  https://www.facebook.com/amcolthai/