รับสมัครทุน ปวส.-ป.ตรี เด็กเซาะกราว

ทุนการศึกษา อยจ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จัดทำโครงการ ปี 2559 สานฝันการศึกษา เด็กเซราะกราว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาชาวบุรีรัมย์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  และ ระดับปริญญาตรี  ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา http://www.bpao.go.th/bpaoweb/index.php