รับสมัครทุนปริญญาตรี มหา’ลัย หลิ่งหนาน ณ เมืองฮ่องกง

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงได้รับแจ้งว่า มหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน (Lingnan University) กำลังเปิดรับสมัครตรง (direct admission) ศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 โดยมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มิได้มีถิ่นพำนักในฮ่องกง (Non-local Student Scholarship) ประเภททุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) ทุนค่าเล่าเรียน (Tulition Scholarship) และทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง (Half-Scholarship)

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (Online Application System) ส่งไปยังมหาวิทยาลัยหลิ่งหนาน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560 และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่นี่ Click..

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข +852 2616 8750 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม Click..

อ้างอิง : http://www.bic.moe.go.th