รัฐบาลตุรีกีให้ทุนปริญญาตรี โท เอก 2015-2016

ทุนรัฐบาลตุรกี

รัฐบาลตุรกีประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2015 – 2016 สำหรับนักศึกษาต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทย

โดยทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าประกันสุขภาพ และค่าเดินทาง (บัตรโดยสารเครื่องบินไป – กลับ) ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาฯ  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้โดยตรงทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr/en/

ที่มา : http://www.opec.go.th