ม.หอการค้าให้ทุนเจ้าสัว ป.ตรี

ทุนเจ้าสัว ม.หอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย ให้ทุนเจ้าสัว (ทุนกรรมการและสมาชิกหอการค้าไทย) สำหรับนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดเเคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนสูงสุด 100% พร้อมได้รับโอกาสฝึกงานกับบริษัทในเครือข่ายหอการค้าไทยตั้งแต่ปี 1 และยังมีโอกาสใกล้ชิดและเรียนรู้โดยตรงจากเจ้าขอบริษัทชั้นนำในเครือข่ายหอการไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับผู้สมัครปีการศึกษา 2560 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า มีเกรดเฉลี่ยสะสม 6 เทอม 3.00 ขึ้นไป
 • สำหรับผู้สมัครปีการศึกษา 2561 กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 เทอม 3.00 ขึ้นไป
 • รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

เอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

 1. ใบสมัครทุนกรรมการหอการค้าไทย โดยกรอกข้อมูลทางลิงค์ https://goo.gl/277A5r
 2. Portfolio
 3. กรณีผู้ปกครองประกอบอาชีพมีเงินเดือนประจำ หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง (ออกไม่เกิน 6 เดือน)
 4. กรณีที่ไม่มีหนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้สมัคร และสำเนาบัตรประจำตัว ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้รับรองรายได้ครอบครัวผู้สมัคร (ดาวน์โหลดหรือรับได้ที่ศูนย์รับสมัคร)
 5. สำเนาทรานสคริปต์ 2 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
 7. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 8. รูปถ่ายขนาด 1-2 นิ้ว 2 ใบ
 9. สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล 1 ชุด (ถ้ามี)
 10. ค่าสมัคร 500 บาท

ยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดทำการทุกวัน 9.00–17.00 น.หรือ ส่งทางไปรษณีย์ EMS

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-697-6767    Line: @UTCC

ที่มา http://www.utcc.ac.th/index.php/