ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ให้ทุนปริญญาตรี ไม่จำกัดเกรด

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนปริญญาตรี

แนวไหนก็คว้าทุนได้ ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก รับทันที ทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 5,000 บาท*

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โควตาพิเศษ รอบ 2 ปี 2558
ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2558
รับผู้จบการศึกษา ม.6 / ปวช.3 / กศน.ม.6 / ปวส.
สัมภาษณ์และลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2558

เงื่อนไขการรับทุน โควตาพิเศษ รอบ 2
ไม่จำกัดเกรด ไม่ต้องสอบคัดเลือก
ระดับ ม.6 / ปวช.3 / กศน.ม.6 รับทุน 5,000 บาท*
ระดับ ปวส. รับทุน 4,000 บาท*

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

ที่มา : http://www.khonkaen.spu.ac.th/