ม.วลัยลักษณ์ให้ทุนกว่า 400 ทุน

ทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
ทุนการศึกษา ม.วลัยลักษณ์

ตามที่นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งประเภทโควตา หรือ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

เนื่องจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายจัดสรรทุนการศึกษา “กองทุนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี” ระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วทั้งประเทศ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยแบ่งเป็น ประเภทเรียนดี จำนวน 200 ทุน และประเภทสร้างโอกาสทางการศึกษา จำนวน 200 ทุน รวมทั้งสิ้น 400 ทุน

นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entry.wu.ac.th/

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2555

ทีมา : http://www.wu.ac.th/th/news/2159