ม.ราชพฤกษ์ให้ทุนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยมอบทุนส่วนลดธรรมเนียมการเรียนสำหรับนักเรียนที่จบ ม. 6 และจบ ปวช. 3 มาเข้าศึกษาในระดับ      ปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี

วิธีการขอรับทุน
1. นักเรียน ม.6 และ ปวช. 3 ที่มาสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2560 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จากค่าเทอมภาคการศึกษาที่ 1/2560  ที่ต้องชำระ

2. นักเรียน ม.6 และ ปวช. 3 ที่มีความประสงค์เข้าโครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชำระ      ค่าสมัครเรียนในวันสมัคร จำนวน 1,000 บาท และดำเนินการเข้าโครงการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ทันที (ค่าสมัคร 1,000 บาท จะรวมอยู่ในค่าเทอมด้วยแล้ว)

3. นิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ เมื่อพาญาติ เพื่อน หรือรุ่นน้อง  มาสมัครเรียน จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 1,500 บาท(ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 60)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2432-6101-5ต่อ 1105 , 2101 หรือ 089-1032163

ที่มา http://www.rpu.ac.th/news_inside.php?news_id=657