ม.รังสิต จัดโครงการ “IT RSU HACKATHON 2015” ชิงทุนการศึกษา

IT RSU HACKATHON 2015

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย หรือ ปวช. เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันการแก้ไขโจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานทางด้านไอที “IT RSU HACKATHON 2015” ภายใต้หัวข้อ “IT เทคโนโลยีเพื่อสังคม” โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 6 มีนาคม 2558

 

มหกรรมการแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานทางด้านไอที “IT RSU HACKATHON 2015” ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบทางเว็บไซต์วันที่ 16 มีนาคม 2558 ผู้ที่ผ่านเข้ารอบสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ Workshop และแข่งขันแก้โจทย์ปัญหาและพัฒนาผลงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 พร้อมประกาศผลการตัดสิน

 

ทั้งนี้ รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีตลอดหลักสูตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต จำนวน 3 ทุน ซึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษา 100 % จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษา 50% จำนวน 2 ทุน *ไม่สามารถให้ผู้อื่นรับทุนแทนได้* รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร และรางวับอื่นๆ อีกมากมาย

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://it.rsu.ac.th และ Facebook Fanpage ที่ www.facebook.com/ITrsu.Hackthon หรือโทร. 02-997-200-30 ต่อ 4057, 4072, 4061

ที่มา : http://www2.rsu.ac.th