ม.รังสิตให้ทุนป.ตรี ด้านดนตรี

ทุนเรียนดนตรี

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครผู้สนใจสอบเข้าศึกษาระดับ “ปริญญาตรี” สำหรับปีการศึกษา 2561 โดยการสอบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 รอบคัดเลือกนักศึกษาทุนความสามารถพิเศษทางดนตรีจำนวน 10 ทุน (*เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีทักษะทางดนตรีปฏิบัตืที่โดดเด่นเป็นทุนให้เปล่า แบบไม่ต้องชำระคืนตลอด 4 ปี)

กำหนดการสอบคัดเลือก
วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 (ผู้ที่ต้องการขอทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี ให้สมัครสอบรอบนี้)

วิชาที่สอบ

  • ปฏิบัติดนตรี
  • โสตทักษะเบื้องต้น
  • ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น
  • พิจารณา Portfolio และสัมภาษณ์

          สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่ 1 กันยายน – 29 กันยายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต www.rsu.ac.th/music