ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ พร้อมทุนสนับสนุนการวิจัย

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา
o ปริญญาตรี – โท – เอก สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
o ปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (เปิดภาคเรียน เดือนสิงหาคม 2557)
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา  9.00 – 17.00 น.

มีทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
FIBO อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ ชั้น 14
โทร. 02-470-9715, 02-470-9716 หรือ อีเมล์ [email protected]
หรือดูรายละเอียดได้จาก http://www.fibo.kmutt.ac.th
http://www.facebook.com/fibokmutt
http://admission.kmutt.ac.th

ที่มา : http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx?ref=201301001459