ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์ 2018/2019

ทุนรัฐบาลไอร์แลนด์

The Government of Ireland International Education Scholarship ทุนการศึกษานี้ภายใต้การจัดการโดย Higher Education Authority (HEA) หน่วยงานในนามของ Department of Education and Skills โดยรัฐบาลไอร์แลนด์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีคุณภาพในระดับสูงจากประเทศ Non-EU/EEA เพื่อที่จะเข้ามาเรียนแบบเต็มเวลาในไอร์แลนด์เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

 • HEA จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาในจำนวน 10,000 ยูโร สำหรับระยะเวลา 1 ปี โดยเป็นทุนการศึกษาที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและค่ากินอยู่ สำหรับนักศึกษาที่เรียนหลักสูตรดังต่อไปนี้
  • ปีสุดท้ายของการเรียนในระดับปริญญาตรี หรือ
  • หลักสูตรปริญญาโท (Taught Master Degree Program) ระยะเวลา 1 ปี หรือ
  • หลักสูตรปริญญาโทเน้นวิทยานิพนธ์ ระยะเวลา 1 ปี (ยกตัวอย่างเช่น Research Master Program ที่เรียน 2 ปี หรือหลักสูตรปริญญาเอก ที่เรียน 3-4 ปี)
 • ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ให้กับนักศึกษาในช่วงปีที่ได้รับทุนการศึกษา
 • จำนวนผู้ที่ได้รับทุนในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 60 ทุนการศึกษา
 • ผู้สมัครทุนการศึกษาจะต้องไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์
 • ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องเริ่มเรียนในเดือนกันยายน / เดือนตุลาคม 2018

คุณสมบัติของผู้สมัคร

➢ Possess excellence (academically, personally, professionally, creatively)
➢ Excellent communication skills ;
➢ Extra curriculum activities (for example: humanitarian work ; politics-local, national, in ternational ; arts; sports) ;
➢ Possess strong rationale for pursuing their study in Ireland that indicates how a GOI – IES fits into their longer-term goals

หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2018 เวลา 17.00 น. (ตามเวลาของประเทศไอร์แลนด์)

ลิงค์ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษา