ชิงทุนฟุตบอลไปประเทศอังกฤษกับโค้ชซิโก้

ทุนฝึกฟุตบอล ที่อังกฤษ
รับสมัครแล้ว ชิงทุนฟุตบอลไปประเทศอังกฤษกับโค้ชซิโก้ ทุนฟุตบอลเยาวชนเพื่อการพัฒนาทักษะฟุตบอลและภาษาอังกฤษ โดย “มูลนิธิซิโก้” ระยะเวลา 2 สัปดาห์ มูลค่าทุนละ 190,000 จำนวนรวม 15 ทุน ณ Brooke House College Football Academy, Market Harborough ประเทศอังกฤษ

คุณสมบัติ

1. เยาวชน เพศชายทั่วประเทศไทย อายุระหว่าง 12 -14 ปี (เกิดระหว่าง ปี พ.ศ. 2548 – 2550)
2. เป็นผู้มีใจรักฟุตบอล และมีทักษะฟุตบอล
3. ผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียน สัญชาติไทยกำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย และมีบัตรประชาชนไทย
4. ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองตามกฎหมาย ในการเข้าร่วมกิจกรรม
5. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงและไม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงต่อการเล่นฟุตบอล
6. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือก

วันที่ 20 หรือ 21 กรกฎาคม 2562 วันใดวันหนึ่ง ตามประกาศของมูลนิธิซิโก้ โดยผู้สมัครจะทราบรอบวันลงคัดเลือกของตนเองพร้อมหมายเลขประจำตัว ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 หรือ เมื่อเต็ม
Download ใบสมัคร

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา