ทุนแลกเปลี่ยน YES / High School Exchange Program รุ่น 27/34

ทุนแลกเปลี่ยน YES THAILAND
นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวน รุ่น 27/34 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้… สอบ 23 มิย.62 ทั่วประเทศ
โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (YES) รับสมัครสอบชิงทุนเต็มจำนวน รุ่น 27 /34
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ แอฟริกาใต้ ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา (2562-2563) จำนวน 3 ทุน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรม (สมทบ) รุ่น 34 สำหรับนักเรียนที่สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือก โดยผู้ปกครองจะต้องสมทบทุนตามประเทศที่เลือกเข้าร่วมโครงการ

สมัครบัดนี้ – 18 มิถุนายน 2562
สอบทั่วไทย วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.

คุณสมบัติ

กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

ระเบียบการรับสมัคร

สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TYES2019
สอบเพื่อเข้าร่วมโครงการระยะสั้น (ตุลาคม)

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา