ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

ทุนการศึกษานักบินอวกาศ

โครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย (Discover Thailand’s Astronaut Scholarship Program) ได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ NASA และ เป็นองค์กรร่วมของ Smithsonian สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังบริษัท เสริมสุข จำกัด ไทยรัฐทีวี The One Card PlanB Mediaในการบริหารงานของ Zignature Marketing Co., Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรด้านปฏิบัติการในโครงการนี้ของศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐ โดยมีองค์กรพันธมิตรคือ Thailand Space and Aeronautics Research (TSR) และ International Youth Astronomy and Space Academy (IYASA)

ผู้สนใจเข้าแข่งขันชิงทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนไทย อายุ 14-18 ปี ร่วมสอบวัดทักษะความสามารถพื้นฐานด้านอวกาศ (Space Camp Aptitude Test) เพื่อเข้าสู่ Stem Camp ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน โดยจะต้องแข่งขันด้านประดิษฐกรรมและนวัตกรรม นักเรียนชาย 1 คน และหญิง 1 คน ผู้ที่ได้คะแนนโหวตจากเพื่อนและกรรมการมากที่สุดจะได้รับทุนของรัฐบาลสหรัฐฯและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นอกจากนีัยังมีทุนการศึกษาด้านการสำรวจอวกาศสมทบจาก Est ซึ่งผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการเดียวกันและได้คะแนนเป็นลำดับที่สาม โดยผุ้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ไม่จำกัดสัญชาติ และอายุระหว่าง 12-30 ปี

สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 14 ตุลาคม 2560 ที่ www.spacecampthailand.com ค่าลงทะเบียนสมัครสอบ 500 บาท สำหรับตัวแทนนักเรียน 4 คนไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยการสอบ SCAT จะมีขึ้นในวันที่ 22 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่ 9.00-12.00 น. ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ STEM Camp จะมีขึ้นระหว่างวันท่ี่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ที่วิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

SCHOLARSHIP INTRODUCTION

The U.S. Space Camp’s Scholarship Program or the Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program is initiated by Krit Kunplin, USSRC’s Representative in Thailand and South East Asia and is supported by the U.S. Government under the supervision of the U.S. Embassy. Other private and public organizations i.e. Est Cola Scholarship are also involved.

In 2016, the Scholarship opens only for the Thai citizens and supports by U.S. Government for 2 scholarships and Est Cola for 1 scholarship.

In 2017, the U.S. Embassy supports 2 space exploration scholarships for one girl and one boy of Thai nationality within the ages between 14-18 years old. The winners of the American government’s scholarship will be automatically eligible for a full scholarship to study for an entire bachelor degree of any major at the King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.

​Est Cola also supports one space exploration scholarship for person of any nationalities within the ages of 12-30 years old.

​​All scholarships are non-binding.

SCHOLARSHIP QUALIFICATIONS

​U.S. Embassy’s and KMITL’s Scholarship

  • Thai citizen
  • Ages between 14-18 years old.

Est Cola’s Scholarship

  • Any nationalities
  • Ages between 12-30 years old.

SCHOLARSHIP REQUIRED

SCAT [Space Camp Aptitude Test]

STEM Camp [STEM competition and science quiz for 3 days and 2 nights at the KMITL’s Engineering department]

SCHOLARSHIP BENEFITS

  1. US government’s SpaceEx Scholarship to train on space exploration program at the US Space and Rocket Center located near to US Army’s Red Stone Arsenal Military Base in Huntsville, Alabama for 6 days
  2. Full bachelor degree scholarship of any majors at the KMITL [only the winners of the US government’s grants]
  3. Special recommendation by President of the KMITL to study at MIT [only the winners of the US government’s grants]

ที่มา http://www.spacecampthailand.com/scholarships