ทุนแลกเปลี่ยน Spring 2022 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP

ทุนแลกเปลี่ยน Spring 2022 YSEALI Academic Fellowship
สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน Spring 2022 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP
โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน

ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
– University of Nebraska, Omaha
– Arizona State University
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/Spring2022CIVIC

2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน

ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
– University of Montana
– East-West Center, Hawaii
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/Spring2022ENV

3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน

ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
– University of Connecticut
– University of Texas, Austin
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/Spring2022ECON

หมายเหตุ

– เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้) หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
– ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนรอบต่อไป ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2021 ที่ Facebook เพจนี้
– โครงการ Spring 2022 YSEALI Academic Fellowship ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) กิจกรรมออนไลน์ 36 ชั่วโมง (Virtual Component) ซึ่งจะจัดที่ไทย ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2022 ในช่วงหลังเลิกงาน หรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ (In-Person Component) ซึ่งจะจัดช่วงปลายปี 2022 หรือช่วงต้นปี 2023 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา*
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศขณะนั้น
– โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
– หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านบน สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ [email protected]
หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น
แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา https://th.usembassy.gov/call-for-applications-spring… หรือ https://www.facebook.com/ExchangeAlumniTH/