กพร รับสมัครนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14

กพร รับสมัครนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (นปร.14)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 21 มกราคม 2563
สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com/

– ไม่ต้องสอบภาค ก.
– มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี, มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี
– ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นปร. จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. ทันที

– นปร. จะมีโอกาสได้เรียนรู้และอบรมในโครงการ 22 เดือนกับวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่จะฝึกให้ นปร. เป็นข้าราชการที่มีทักษะรอบด้านพร้อมสำหรับการเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) ในระบบราชการไทย

– 22 เดือนของการเรียนรู้ นปร. จะได้ไปฝึกปฏิบัติงานในภูมิภาคกับผู้ว่าราชการจังหวัด, ระดับส่วนกลางกับปลัดกระทรวง/อธิบดีกรม/เลขาธิการ/ผู้อำนวยการสำนัก (เทียบเท่ากรม),ระดับต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และภาคเอกชนกับผู้บริหารบริษัท

– หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรม นปร. จะมีโอกาสได้เลือกโอนไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงและกรมต่างๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์
ด้วยความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ความรู้ การปรับตัวและโอกาสของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมระบบราชการไทยในรัฐบาลยุคดิจิทัล!