ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho:MEXT) ปี 2563

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukagakusho2563
pic from https://m.facebook.com/EMB.JAPANinTHAILAND/

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) และ ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ประจำปีการศึกษา 2563

1. ทุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students)

ในเอกสาร ANNEX ระบุเรื่องกำหนดการและข้อมูลเพิ่มเติมของการรับสมัครในประเทศไทย ดังนั้นกรุณาอ่านเอกสารนี้ประกอบกับ Application Guidelines อย่างละเอียด และนำใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครตามที่ระบุไว้ มายื่นที่สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น. หากไม่สะดวกมายื่น สามารถส่งทางไปรษณีย์ โดยเอกสารต้องถึงสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

2. ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ กระทรวงศึกษาธิการ (http://www.bic.moe.go.th/) และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกวรรณ โทร. 02-218-0565, 02-281-5648 ต่อ 113

แหล่งขัอมูลทุนการศึกษา