ทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมปลาย ณ ประเทศญี่ปุ่น 2562

ทุนแMainichi Japanese Exchange Scholarshipลกเปลี่ยน
เปิดรับสมัครแล้ว !! โครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14 “Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)” ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-17 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 – วันที่ 1 เมษายน 2548
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป
3. มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

★สอบคัดเลือกวันที่ 4 สิงหาคม 2561★
ณ สนามสอบจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต
หมายเหตุ : สถานที่สอบจะระบุให้ทราบอีกครั้ง

วิชาที่สอบ ได้แก่
1. ความสามารถทางภาษา สอบภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4 – N5 หรือภาษาอังกฤษ
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตและความเป็นอยู่
3. แบบทดสอบทัศนคติ

★ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2561★
และสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในวันที่ 11 สิงหาคม 2561
ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 300 บาท

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร.02-658-0555 ต่อ 109 หรือ 110
Line : Mainichi.Academi หรือคลิก > https://bit.ly/2sQkd0A
E-mail : [email protected]
Website : www.study-in-japan.com