ทุนเจแปนฟาวน์เดชั่น ประจำปี 2562-2563

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำปี 2563 -2564 ประกอบด้วย

  1. ทุนโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม
  2. ทุนโครงการสนับสนุนการเรียน – การสอนภาษาญี่ปุ่น
  3. ทุนโครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางภูมิปัญญาและญี่ปุ่นศึกษา
  4. ทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตลอดจนโครงการสนับสนุนอื่น ๆ

สำหรับบุคคลทั่วไป สถาบัน และองค์กรที่สนใจ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จะปิดรับใบสมัครเป็นวันสุดท้ายในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562 (ยกเว้นทุนสนับสนุนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และการแปลเกี่ยวกับญี่ปุ่น จะต้องส่งใบสมัครไม่เกินวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562)

รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมทั้งระเบียบการและใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซด์ของเจแปนฟาวน์เดชั่น http://www.jpf.go.jp/e/program/list.html หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 260 8560-3 เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ชั้น 10 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 159 สุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพฯ 10110

สำหรับหนังสือคู่มือ ทุนสนับสนุนประจำปีนั้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้

https://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2020.pdf

แหล่งข้อมูลทุนการศึกษา