ทุนการศึกษา British Council IELTS (ทุน IELTS Prize) ปีการศึกษา 2021/22

ทุน IELTS Prize 2020/21
ภาพจาก : https://www.facebook.com/BritishCouncilThailand

ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น ที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคม โดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2021/22

ในการเข้าร่วมลุ้นทุนการศึกษา IELTS ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบ IELTS สามารถสมัครได้ที่นี่

หากคุณต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS สามารถทำแบบทดสอบ IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่นี่

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 200,000 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 80,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 40,000 บาท

การรับสมัคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2564
ที่ www.ieltsasia.org/th/en/ielts-prize