ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program

โครงการแลกเปลี่ยน Global Undergraduate Exchange Program ปี 2022-2023 กำลังเปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สนใจศึกษาต่อที่สหรัฐฯ โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เพิ่มพูนทักษะความรู้ ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนักศึกษาในระดับโลก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การรับสมัคร และกรอกใบสมัครได้ที่ https://th.usembassy.gov/global-undergraduate-exchange-program-2022-2023/

หมดเขตวันที่ 6 มกราคม 2565


Are you an undergraduate student interested in a scholarship to study in the United States?

The Global Undergraduate Exchange Program is a fully funded academic and cultural exchange program designed to increase participants’ knowledge and global connectivity. Visit https://th.usembassy.gov/global-undergraduate-exchange-program-2022-2023/ to learn more, confirm your eligibility, and start your application!

Apply by January 6, 2022!