รัฐบาลอินโดนีเซีย ให้ทุน DARMASISWA ปี 2020-2021

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ได้เสนอให้ทุน DARMASISWA scholarship program (Non-Degee) 2020/2021 โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะมอบแก่นักเรียน นักศึกษาไทย จำนวน 30 ทุน เพื่อเรียนภาษา Bahasa และศิลปวัฒนธรรมของอินโดนีเซีย ระยะเวลา 12 เดือน ผู้เข้ารับทุนสามารถเลือกศึกษา ณ มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้เบื้องต้นผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุระหว่าง 18 – 27 ปี
การสมัครต้องสมัครทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ : apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id

หมดเขตการรับสมัคร ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563

โดยผู้ประสงค์ขอรับทุนได้โปรดศึกษาเงื่อนไข คุณสมบัติ และ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/