ทุนเรียนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น

บริษัท ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (D.E.N.) ซึ่งเป็นบริษัทแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ได้รับโควต้าพิเศษ ในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติดี  เพื่อเข้ารับทุนการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 1 ปี

รายละเอียดโครงการ

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้เข้าเรียนหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ที่ TAMAGAWA INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL (TILS) เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมที่พัก โดยนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้ทำงานในสำนักหนังสือพิมพ์ และจะได้รับเบี้ยเลี้ยงรับการทำงาน ประมาณ เดือนละ 95,000 เยน หรือประมาณ 38,000 บาท

จุดมุ่งหวัง คือนักเรียนที่เข้าเรียนที่นี่ สามารถเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นได้ มีหน้าที่การงานที่ดีประสบความสำเร็จในการทำงานและในการดำเนิน ธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการได้ และสำหรับการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นนั้น ทางโรงเรียนได้จัดหาตัวอย่างข้อสอบและคำแนะนำต่าง ๆ สำหรับการสอบเข้าสถาบันการ ศึกษาต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นแก่นักเรียนทุกคนที่ต้องการ โดยสามารถได้รับทุนเรียนจนจบในระดับสูงสุดได้

คุณสมบัติ

1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
2. สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
3. มีสุขภาพแข็งแรง
4. มีความอดทน สามารถทำงานหนักได้
5. มีบุคคลค้ำประกัน (Statement 600,000 บาทขึ้นไป)
6. สำหรับผู้ชายที่มีใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สากะ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

หลักฐานการสมัคร

1. ค่าสมัคร 300 บาท
2. หลักฐานทางการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป
5. ประวัติสุขภาพ
6. ประวัติอาชญากรรม

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี เดินทางช่วง มีนาคม ของทุกปี

** เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้- 10 กันยายน 2560 **

*** สอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560***

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0-2278-2340, 081-814-8534 หรือ คลิ๊ก download ใบสมัคร คลิ๊ก download เอกสารประกอบการสมัคร

สมัครด้วยตนเองที่:
บริษัท ไดนามิค เอ็ดดูเคชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด 39 ห้อง C2 ซ. พหลโยธิน 11 สามเสนใน พญาไท กทม 10400
หรือ ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารการสมัคร มาที่ [email protected]

ที่มา : http://www.dynamiceducation.net/