เชฟรอน&ปตท. รับสมัครทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 12

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 12 หลักสูตร 6 เดือน จำนวน 40 ทุน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20-28 ปี ณ วันปิดรับสมัคร
 • สุขภาพดี แข็งแรง และตาไม่บอดสี(มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เมื่อผ่านการสอบข้อเขียน)
 • หากเป็นชายต้องผ่านหรือยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

วุฒิการศึกษา

 • ปวส. หรือ
 • ปริญญาตรีโดยผ่าน ปวช. ในสาขาที่เปิดรับ

สาขาวิชาที่เปิดรับ

• เครื่องยนต์   • อิเล็กทรอนิกส์   • ไฟฟ้ากำลัง   • เครื่องกลอุตสาหกรรม •   อุปกรณ์วัดคุม

เกรดเฉลี่ยทุกระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.5 ** ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดี **

หมายเหตุ เกณฑ์การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครเพื่อสอบข้อเขียนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการคัดเลือก

วิธีการสมัคร

 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลดแบบฟอร์มการรับสมัคร
 2. สมัครโดยการส่งเอกสารไปยังอีเมล [email protected] โดยประกอบด้วย
  •  สำเนาผลการศึกษา
  •  ไฟล์แบบฟอร์มการรับสมัคร ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
  •  สำเนาผลการศึกษา (PDF File)
  •  สำเนาบัตรประชาชน (PDF File) (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ)
  หมายเหตุ จะรับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
 3. ใช้ชื่อ Subject ของอีเมลว่า สมัครทุนฝึกอบรม ช่างเทคนิคปิโตรเลียม รุ่นที่ 12_Name Surname

รับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2557

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2557

ที่ www.chevronthailand.com  และ www.pttep.com

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน (คลิกที่นี่)26 มิถุนายน 2557
สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษและความถนัดทางช่าง
(กรุงเทพฯ และสงขลา)
5 กรกฎาคม 2557
ประกาศผลสอบข้อเขียน (คลิกที่นี่)15 กรกฎาคม 2557
สอบสัมภาษณ์และทดสอบร่างกาย22 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม13 สิงหาคม 2557

ดูรายละเอียดการสมัครออนไลน์ได้ที่

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด www.chevronthailand.com

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) www.pttep.com

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถส่งอีเมลได้ที่ [email protected]

ที่มา  : http://www.chevronthailand.com/join/WorkforceScholarship.asp