รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล

ที่มาของรูป : http://www.ieltsasia.org/th/

รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รางวัลการศึกษาไอเอลสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2017/18

ในการเข้าร่วมลุ้นรางวัลไอเอล ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนไอเอล

คุณสมบัติผู้สมัคร
– พำนักถาวรอยู่หนึ่งในประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก*
– กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททั้งในและต่างประเทศในปีการศึกษา 2017/18
– สมัครเรียนสถาบันที่ใช้ผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกนักศึกษา
– มีผลสอบ IELTS ที่สอบกับบริติช เคานซิล ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2016 เป็นต้นไป พร้อมทั้งต้องแจ้งคะแนนสอบ IELTS ในใบสมัครด้วย
– ผลคะแนนสอบ IELTS ขั้นต่ำที่ระดับ 6 ทั้ง 4 ทักษะ
– สามารถยื่นใบตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2017

*ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้แก่ ฮ่องกงและมาเก๊า, อินโดนีเซีย, ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไต้หวัน, ไทย และ เวียดนาม

ระยะเวลารับใบสมัคร  1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2016
รางวัลระดับประเทศ จำนวน 3 รางวัล (มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท)
รางวัลระดับภูมิภาค
รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึง 2,000,000*บาท
รางวัลที่สอง: มูลค่า 500,000 บาท
รางวัลที่สาม: มูลค่า 250,000 บาท

ที่มา : http://www.ieltsasia.org/th/ieltsprize