รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JSTP รุ่นที่ 16

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี JSTP
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี JSTP

ขอเชิญชวนเยาวชนผู้สนใจ ร่วมปฏิบัติการค้นศักยภาพ คว้าโอกาสสู่การเป็นนักวิจัยชั้นเยี่ยม!!

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) รุ่นที่ 16
เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2555 นี้
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ JSTP รุ่นที่ 16 ระดับ ม.ต้น
ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ JSTP รุ่นที่ 16 ระดับ ม.ปลาย

ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร
โครงการพัฒนาอัจฉริยภพาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (ใบสมัคร)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โครงการ JSTP
โทรศัพท์  0 2564 7000 ต่อ 1436,1434,1431
e-mail:[email protected]
http://www.nstda.or.th/jstp/