ทุน Inspire! ประจำปี 2018

ทุน Inspire! 2018
ทุน Inspire!

ทุน Inspire! ให้โอกาสนักเรียนไทยได้ไปสัมผัสประสบการณ์ การใช้ชีวิตและเรียนในโรงเรียนประจำ และวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรเป็นเวลาถึง 2 สัปดาห์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ได้เพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ สัมผัสและเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เปิดให้สำหรับนักเรียนอายุ 13 ปีขึ้นไป โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนและวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่จะได้รับทุน

รายละเอียดทุน

ทุน Inspire! ประจำปี 2018 มีจำนวนรวม 6 ทุน เป็นทุนทดลองเรียน 2 สัปดาห์ ครอบคลุมค่าเล่าเรียน ที่พัก อาหาร 3 มื้อ และบริการรับ-ส่งจากสนามบิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • มีสัญชาติไทย
  • กำลังศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
  • ยังคงมีสถานะเป็นนักเรียน ณ วันที่ประกาศผลทุนการศึกษา (กุมภาพันธ์ 2562)
  • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่โรงเรียนเจ้าของทุนต้องการ

วิธีการสมัคร

ส่งคลิปวิดีโอของตนเองกล่าวสุนทรพจน์ความยาว 1 นาที ในหัวข้อ

“One thing about the UK that inspires me the most.”

ระยะเวลาการสมัครและส่งวิดีโอสุนทรพจน์

6 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2561

ประกาศผลผู้ชนะรางวัล 15 กุมภาพันธ์ 2562

ที่มาแหล่งทุนการศึกษา