ทุนรัฐบาลออสเตรีย 2018

ทุนรัฐบาลออสเตรีย

ด้วยรัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Ernst Mach Grant – ASEA – UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรือ ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
1. Post-doctoral Grant ระยะเวลา 3-6 เดือน
2. Ph.D. Grant ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music Grant ระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับทุนดังกล่าวได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea-uninet.org/emg และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561