Regional council of Ile-de-France ให้ทุนปริญญาโท

Island of France ทุนปริญญาโทฝรั่งเศส

Regional council of Ile-de-France (Island of France) มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับสาขาวิชาไหนก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศส ประจำปีการศึกษา 2558 นี้ครับผม

โดยทุนการศึกษานี้จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าทำวิจัย ค่าครองชีพ ซึ่งจะมีระยะเวลาสูงสุด 10 เดือนเต็มเลยครับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เป็นนักศึกษาใหม่เท่านั้น
– มีอายุไม่เกิน 30 ปี
– เป็นนักศึกษาจากชาติใดก็ได้ ยกเว้นฝรั่งเศส
– มีทักษะทางภาษา

ใครที่สนใจสามารถทำการสมัครขอรับทุนการศึกษานี้ได้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาและวิธีการสมัครได้อย่างละเอียดที่นี่เลย