ธนาคารกรุงไทยให้ทุนปริญญาโท ต่างประเทศ

ทุนปริญญาโท ธนาคารกรุงไทย

KTB Scholarship 2016 ธนาคารกรุงไทยประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก และพนักงานเพื่อสมัคร โครงการทุนการศึกษาปริญญาโท  ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ประเทศฝรั่งเศส สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น   จำนวนทั้งสิ้น 10 ทุนการศึกษา
ในสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
– Master of Business Administration (MBA)
– Finance/financial engineering/ Accounting /Marketing
– Management Information System (MIS) / Data Analytics
– Risk Management
– Banking & financial Law
– Operations Research
– Economics
– Human Resorces

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริหารบุคลากรกลุ่มศักยภาพ
บมจ.ธนาคารกรุงไทย
โทร 022087736 มือถือ 0953722210
e-mail : ktb.scholarship@ktb.co.th

ที่มา : http://www.ktb.co.th